DANAK akkreditering/Kvalitetskontrol

Varslingsanlæg (AVA)

Inspektion af automatiske varslingsanlæg – AVA

For anlægsejere gennemfører vi den af myndighederne eventuelt krævede årlige inspektion og godkendelse af varslingsanlæg.

For anlægsinstallatører udfører vi desuden førsteinspektioner af nyetablerede varslingsanlæg.

RMG-Inspektion har den nødvendige DANAK-akkreditering for at kunne inspicere og godkende et AVA-anlæg. Vores akkreditering sikrer jer en uvildig inspektion i overensstemmelse med gældende retningslinjer.

AVA-anlæg hjælper folk i sikkerhed

Et AVA-anlæg har til formål at varsle personerne i en bygning eller et område om, at de skal flygte til et sikkert sted i bygningen eller til terræn i det fri i tilfælde af brand.

I forbindelse med inspektionen kontrollerer vi varslingsanlæggets funktioner og at anlægget serviceres og vedligeholdes som beskrevet i retningslinjen. Vi registrerer endvidere ændringer i produktionsmetoder, -forhold, bygningsindretning, -brug osv., der giver anledning til ændrede anlægskrav.

Et effektivt hjælpeværktøj

Efter inspektionen udarbejder vi en rapport, hvori vi redegør for inspektionsresultatet og de eventuelle påtaler, der kan være forbundet med godkendelsen.

Rapporterne fungerer ofte som et effektivt hjælpeværktøj i det daglige sikkerhedsarbejde for virksomhedens ledelse og medarbejdere.

Vi gør os stor umage for, at udarbejde rapporterne i en form og et sprog, der gør det nemt for alle implicerede parter at overskue rapportens indhold.

Bestil inspektion af varslingsanlæg

Kontakt os på telefon 7022 4321 eller e-mail info@rmg-inspektion.dk for at få mere at vide om inspektion af automatiske varslingsanlæg.

Ring til Benedikte i dag

ring-til-benedikte

Benedikte van Vliet, vores salgschef, sidder klar til at informere om inspektioner.

Kontakt salgschef
Benedikte van Vliet
7022 4321

Download færdigmelding

Brug Adobe Acrobat Reader

Åben, udfyld og gem altid din formular med Adobe Acrobat Reader.

Du bør ikke udfylde formularen direkte i din webbrowser, da indtastede data går eller kan gå tabt.

For hjælp – se instruktionen

Akkrediteret inspektion

Vi arbejder efter veldefinerede procedurer og er under løbende kontrol af DANAK. Vores akkreditering er forudsætningen for, at vi må benytte DANAK-logoet med den røde kongekrone.