DANAK akkreditering/Kvalitetskontrol

Flugtvejs- og panikbelysningsanlæg (FPA)

Inspektion af flugtvejs- og panikbelysningsanlæg – FPA

Inspektion og godkendelse af flugtvejs- og panikbelysningsanlæg er et nyt krav i BR18.
RMG-Inspektion har den nødvendige DANAK-akkreditering for at kunne inspicere og godkende et flugtvejs- og panikbelysningsanlæg, og vores akkreditering sikrer din virksomhed en uvildig og kompetent inspektion.

Vi udfører førsteinspektioner for anlægsinstallatører, der har behov for at få godkendt nyetablerede anlæg – eller udvidelser til eksisterende anlæg, samt ”løbende” inspektioner for bygningsejere.

Inspektionen sker på baggrund af de gældende forskrifter, retningslinjer eller vejledninger for anlægget, uanset om der er tale om en ”løbende” inspektion eller en førsteinspektion.

RMG-Inspektion A/S er akkrediteret til inspektion af flugtvejs- og panikbelysningsanlæg i henhold til DS/EN 1838 Belysning – Nødbelysning, DS/EN 50172 Belysningssystemer til nødudgange og Vejledning 34 Sikkerhedsbelysning.

Inspektionsresultat

Efter inspektionen udarbejder vi en rapport, hvor vi redegør for inspektionsresultatet og de eventuelle påtaler, der kan være forbundet med godkendelsen. Rapporten fungerer ofte som et effektivt hjælpeværktøj i det daglige sikkerhedsarbejde for din virksomheds ledelse og medarbejdere.

Vi gør os umage for at udarbejde rapporten i en form og et sprog, der gør det nemt for alle implicerede parter at overskue og forstå rapportens indhold.

Information om funktionsafprøvning (inspektion) FPA

Ønsker du mere information om inspektion af flugtvejs- og panikbelysningsanlæg, så kontakt Dennis G. Andersen på +45 4011 7287 eller dga@rmg-inspektion.dk.

Ring til Benedikte i dag

ring-til-benedikte

Benedikte van Vliet, vores salgschef, sidder klar til at informere om inspektioner.

Kontakt salgschef
Benedikte van Vliet
+45 6010 8555
bmv@rmg-inspektion.dk

Akkrediteret inspektion

Vi arbejder efter veldefinerede procedurer og er under løbende kontrol af DANAK. Vores akkreditering er forudsætningen for, at vi må benytte DANAK-logoet med den røde kongekrone.