DANAK akkreditering/Kvalitetskontrol

Skumslukningsanlæg (ASA)

Inspektion af automatiske skumslukningsanlæg – ASA

For anlægsejere gennemfører vi den af myndighederne krævede årlige inspektion og godkendelse af automatiske skumslukningsanlæg.

For anlægsinstallatører udfører vi desuden førsteinspektioner af nyetablerede anlæg eller anlægsudvidelser.

RMG-Inspektion har den nødvendige DANAK-akkreditering for at kunne inspicere og godkende et automatisk skumslukningsanlæg. Vores akkreditering sikrer din virksomhed en uvildig inspektion i overensstemmelse med gældende forskrifter.

Etablér ASA-anlæg i brandfarlige rum

ASA-anlæg etableres især i særligt brandfarlige rum og områder. Din virksomhed, myndigheder og forsikringsselskaber forventer derfor naturligvis, at et automatisk skumslukningsanlæg nedsætter risikoen for person- og bygningsskader, skader på udstyr og varer samt afbrydelser i din virksomheds daglige drift.

For at kunne stole på ASA-anlægget verificeres pålideligheden én gang årligt ved en inspektion. Her afdækkes eventuelle funktionsfejl, manglende vedligeholdelse og/eller forekomsten af blinde alarmer, der forårsager unødig alarmering af brandvæsnet.

I forbindelse med inspektionen vurderes det, om der er sket ændringer i produktionsmetoder og  produktionsforhold, bygningsindretning og -brug. Det kan påvirke de krav, der stilles til ASA-anlægget.

Inspektionsresultat og eventuelle påtaler

Efter inspektionen udarbejder vi en rapport, hvor vi redegør for inspektionsresultatet og de eventuelle påtaler, der kan være forbundet med godkendelsen. Rapporten fungerer ofte som et effektivt hjælpeværktøj i det daglige sikkerhedsarbejde for din virksomheds ledelse og medarbejdere.

Vi gør os umage for at udarbejde rapporten i en form og et sprog, der gør det nemt for alle implicerede parter at overskue rapportens indhold.

Inspektion og godkendelse af ASA-anlæg belønnes ofte med en attraktiv forsikringsrabat.

Bestil inspektion af skumslukningsanlæg

Kontakt salgschef Benedikte van Vliet på +45 4090 9188 eller Benedikte.van.Vliet@kiwa.com for at få mere at vide om inspektion og godkendelse af automatiske skumslukningsanlæg.

Ring til Benedikte i dag

ring-til-benedikte

Benedikte van Vliet, vores salgschef, sidder klar til at informere om inspektioner.

Kontakt salgschef
Benedikte van Vliet
+45 4090 9188
Benedikte.van.Vliet@kiwa.com

Download færdigmelding

Brug Adobe Acrobat Reader

Åben, udfyld og gem altid din formular med Adobe Acrobat Reader.

Du bør ikke udfylde formularen direkte i din webbrowser, da indtastede data går eller kan gå tabt.

For hjælp – se instruktionen

Akkrediteret inspektion

Vi arbejder efter veldefinerede procedurer og er under løbende kontrol af DANAK. Vores akkreditering er forudsætningen for, at vi må benytte DANAK-logoet med den røde kongekrone.