DANAK akkreditering/Kvalitetskontrol

Brandventilationsanlæg (ABV)

Inspektion af brandventilationsanlæg – ABV

For anlægsejere gennemfører vi den af myndighederne eventuelt krævede årlige inspektion og godkendelse af brandventilationsanlæg.

For anlægsinstallatører udfører vi desuden førsteinspektioner af nyetablerede brandventilationsanlæg.

RMG-Inspektion har den nødvendige DANAK-akkreditering for at kunne inspicere og godkende et brandventilationsanlæg. Vores akkreditering sikrer jer en uvildig inspektion i overensstemmelse med gældende retningslinjer.

ABV-anlæg fjerner røg og varme

Et brandventilationsanlæg har til formål at fjerne røg og varme fra en bygning. Hovedformålet kan for eksempel være at øge personsikkerheden, at sikre redningsberedskabets indsatsveje, at forhindre brandudbredelse fra et røglag eller at bygningsdele ikke påvirkes kritisk af en brand.

I forbindelse med inspektionen kontrollerer vi, at brandventilationsanlægget til stadighed er funktionsdygtigt og at anlægget serviceres og vedligeholdes som beskrevet i retningslinjen. Vi registrerer endvidere ændringer i produktionsmetoder, -forhold, bygningsindretning, -brug osv., der giver anledning til ændrede anlægskrav.

Letforståelige rapporter

Efter inspektionen udarbejder vi en rapport, hvori vi redegør for inspektionsresultatet og de eventuelle påtaler, der kan være forbundet med godkendelsen.

Rapporterne fungerer ofte som et effektivt hjælpeværktøj i det daglige sikkerhedsarbejde for virksomhedens ledelse og medarbejdere.

Vi gør os stor umage for at udarbejde rapporterne i en form og et sprog, der gør det nemt for alle implicerede parter at overskue rapportens eventuelle indhold.

Bestil inspektion af brandventilationsanlæg

Kontakt os på telefon 7022 4321 eller e-mail info@rmg-inspektion.dk for at få mere at vide om inspektion og godkendelse af brandventilationsanlæg.

Ring til Benedikte i dag

ring-til-benedikte

Benedikte van Vliet, vores salgschef, sidder klar til at informere om inspektioner.

Kontakt salgschef
Benedikte van Vliet
7022 4321

Download færdigmelding

Brug Adobe Acrobat Reader

Åben, udfyld og gem altid din formular med Adobe Acrobat Reader.

Du bør ikke udfylde formularen direkte i din webbrowser, da indtastede data går eller kan gå tabt.

For hjælp – se instruktionen

Akkrediteret inspektion

Vi arbejder efter veldefinerede procedurer og er under løbende kontrol af DANAK. Vores akkreditering er forudsætningen for, at vi må benytte DANAK-logoet med den røde kongekrone.