DANAK akkreditering/Kvalitetskontrol

Vandtågesystemer (VTS)

Inspektion af automatiske vandtågesystemer – VTS

Vandtågesystemer er beslægtet med automatiske sprinkleranlæg, men i et vandtågesystem er der tale om mindre vandmængder og højere vandtryk, når anlægget aktiveres. 

Det medfører mindre vandskader i tilfælde af fejludløsning, men giver i visse tilfælde også mulighed for en mere effektiv slukning. Vandtågesystemer har indtil videre visse begrænsninger i forhold til, hvor vandtågesystemerne kan erstatte traditionelle sprinkleranlæg.

VTS-anlæg – et effektivt vandslukningsanlæg

Til gengæld giver et VTS-anlæg mulighed for at kunne etablere et effektivt vandslukningsanlæg på steder, hvor der for eksempelvis ikke er reel mulighed for at få tilvejebragt de vandmængder, et traditionelt sprinkleranlæg kræver.

Desuden er nogen af den opfattelse, at installationerne i et vandtågesystem er mindre iøjnefaldende end de tilsvarende installationer i et sprinkleranlæg.

Inspektion og godkendelse af vandtågesystemer er sædvanligvis et myndighedskrav.

Vi gennemfører årlige inspektioner af vandtågesystemer for anlægsejere, og for anlægsinstallatører gennemfører vi førsteinspektion og godkendelse af nyetablerede, ombyggede eller udvidede vandtågesystemer. Inspektionen sker på baggrund af de for systemets gældende bestemmelser og retningslinjer,  uanset om der er tale om en årlig inspektion eller en førsteinspektion.

Uvildig kvalitetssikring af din virksomheds vandtågesystem

Da vandtågesystemer har til formål at minimere risikoen for person- og bygningsskader, skader på udstyr og varer samt afbrydelser i din virksomheds daglige drift, kan systemsvigt have tragiske og alvorlige økonomiske konsekvenser. Derfor forlanger myndigheder og forsikringsselskaber, at et vandtågesystem er underkastet årlig inspektion og godkendelse.

Men den uvildige kvalitetssikring af et vandtågesystem er naturligvis også i din virksomheds egen interesse.

I forbindelse med inspektionen kontrollerer vi anlæggets funktioner og vedligehold. Vi registrerer endvidere ændringer i produktionsmetoder og produktionsforhold, samt bygningsindretning, bygningsbrug osv. Forhold der kan give anledning til ændrede krav til vandtågesystemet.

Få effektivt hjælpeværktøj til sikkerhedsarbejdet

Efter inspektionen udarbejder vi en rapport, hvor vi redegør for inspektionsresultatet og de eventuelle påtaler, der kan være forbundet med godkendelsen. Rapporten fungerer ofte som et effektivt hjælpeværktøj i det daglige sikkerhedsarbejde for din virksomheds ledelse og medarbejdere.

Vi gør os umage for at udarbejde rapporten i en form og et sprog, der gør det nemt for alle implicerede parter at overskue rapportens indhold.

Vi arbejder efter veldefinerede procedurer og er under løbende kontrol af DANAK. Vores akkreditering er forudsætningen for, at vi må benytte DANAK-logoet med den røde kongekrone.

Inspektion og godkendelse af vandtågesystem medfører normalt en forsikringsrabat.

Bestil inspektion af vandtågesystemer

Kontakt salgschef Benedikte van Vliet på +45 4090 9188 eller Benedikte.van.Vliet@kiwa.com for at få mere at vide om inspektion og godkendelse af automatiske vandtågesystemer.

Ring til Benedikte i dag

ring-til-benedikte

Benedikte van Vliet, vores salgschef, sidder klar til at informere om inspektioner.

Kontakt salgschef
Benedikte van Vliet
+45 4090 9188
Benedikte.van.Vliet@kiwa.com

Download færdigmelding

Brug Adobe Acrobat Reader

Åben, udfyld og gem altid din formular med Adobe Acrobat Reader.

Du bør ikke udfylde formularen direkte i din webbrowser, da indtastede data går eller kan gå tabt.

For hjælp – se instruktionen

Akkrediteret inspektion

Vi arbejder efter veldefinerede procedurer og er under løbende kontrol af DANAK. Vores akkreditering er forudsætningen for, at vi må benytte DANAK-logoet med den røde kongekrone.