DANAK akkreditering/Kvalitetskontrol

Hvorfor vælge RMG-Inspektion?

Inspektionsvirksomhed med knowhow og nødvendige akkrediteringer

I RMG-Inspektion finder I en uvildig inspektionsvirksomhed, der dels er i besiddelse af de nødvendige akkrediteringer, dels råder over et veluddannet team af inspektører, der sørger for en yderst kompetent og smidig proces.

Vi gør ikke tingene sværere, end de er og deler gerne ud af vores viden. Med os på sidelinjen vil I opleve, at det fremover bliver nemmere at overskue og dermed overholde de myndighedskrav, der stilles til automatiske brandsikringsanlæg. For os er dialogen med anlægsejer og fagfolk et af de vigtigste elementer i vores inspektionssamarbejde.

Vi har de nødvendige godkendelser
RMG-Inspektion er DANAK-akkrediteret som type A (uvildigt tredjeparts) inspektionsvirksomhed. Det betyder, at vi er godkendt til at udføre brandværnsinspektioner samt de af myndighederne og forsikringsselskaberne krævede inspektioner og godkendelser af automatiske brandsikringsanlæg. Vores akkreditering er altså Deres garanti for, at vores inspektioner overholder de krav og retningslinjer, der til enhver tid er gældende for området.

Inspektionsbesøg stjæler ikke jeres tid
Med mindre det er et ønske eller et krav fra anlægsejers side at deltage i inspektionen, finder vores inspektør selv rundt i jeres ejendom ved at følge oversigtsplanerne. Sådan er det også ved vores første besøg på adressen. Vi sørger for, at vores besøg belaster jer mindst muligt og har så at sige kun brug for at tale med jer umiddelbart før inspektionen påbegyndes, og igen umiddelbart efter, hvor vi laver en kort evaluering.

Letforståelige rapporter
Efter endt inspektion modtager I en rapport, der kort og i et letforståeligt sprog gør rede for resultatet. Rapporten forudsætter ikke kendskab til særlige fagudtryk og indeholder desuden et inspektionsresultat, der gør det nemt og hurtigt at eventuelle påtaler, der skal tages hånd om.

Vejledning
Vores inspektører tager sig gerne tid til at vejlede jer og de personer, I  har udpeget som ansvarlige for driften af jeres bygninger og/eller jeres automatiske brandsikringsanlæg.

Konkurrencedygtige priser
Prisen for inspektionen er fastsat på baggrund af tidsforbruget til inspektion, rapportering og andel af kørsel m.m. Vores konkurrencedygtige priser afspejler ovenstående grundlag, ligesom vi altid kan kontaktes for et konkret tilbud.  Prisreguleringer følger den almindelige udvikling i prisindekset.

Ingen forudbetaling
Der bliver ikke faktureret, før inspektionen er udført og rapporten er fremsendt.

Ingen binding
Vi binder ikke jeres virksomhed til en flerårig kontrakt. Det betyder, at I uden særligt forudgående varsel kan opsige Deres aftale med os.

Hjælp til opsigelse af nuværende aftaler
Når I vælger RMG-Inspektion, tilbyder vi at opsige jeres eventuelt eksisterende inspektionsaftaler. Vi ønsker at gøre det så nemt og enkelt for jer som overhovedet muligt at indgå en inspektionsaftale med os.

Kontakt en uvildig inspektionsvirksomhed

Kontakt RMG-Inspektion

Akkrediteret inspektion

Vi arbejder efter veldefinerede procedurer og er under løbende kontrol af DANAK. Vores akkreditering er forudsætningen for, at vi må benytte DANAK-logoet med den røde kongekrone.