DANAK akkreditering/Kvalitetskontrol

DANAK akkreditering og kvalitetskontrol

Vi er DANAK-akkrediteret

DANAK er af Sikkerhedsstyrelsen under Erhvervsministeriet udpeget som det nationale akkrediteringsorgan i Danmark.

Dermed er DANAK ansvarlig for akkreditering på det tekniske område – herunder for blandt andre laboratorier og virksomheder.

DANAK, en forkortelse for Den Danske Akkrediteringsfond, er etableret som en uafhængig non-profit erhvervsdrivende fond.

Akkrediteret inspektion

Vi arbejder efter veldefinerede procedurer og er under løbende kontrol af DANAK. Vores akkreditering er forudsætningen for, at vi må benytte DANAK-logoet med den røde kongekrone.