DANAK akkreditering/Kvalitetskontrol

DANAK akkreditering og kvalitetskontrol

Vi er DANAK-akkrediteret

DANAK er af sikkerhedsstyrelsen under erhvervsministeriet udpeget som det nationale akkrediteringsorgan i Danmark.

Dermed er DANAK ansvarlig for akkreditering på det tekniske område, herunder for blandt andet laboratorier og virksomheder.

DANAK, en forkortelse for Den Danske Akkrediteringsfond, der er etableret som en uafhængig non-profit erhvervsdrivende fond.

Akkrediteret inspektion

Vi arbejder efter veldefinerede procedurer og er under løbende kontrol af DANAK. Vores akkreditering er forudsætningen for, at vi må benytte DANAK-logoet med den røde kongekrone.