DANAK akkreditering/Kvalitetskontrol

Automatisk brandalarmanlæg (ABA) + (ABA-T)

Inspektion af automatiske brandalarmanlæg – ABA + ABA-T

Inspektion og godkendelse af automatiske brandalarmanlæg er sædvanligvis et myndighedskrav.

RMG-Inspektion har den nødvendige DANAK-akkreditering for at kunne inspicere og godkende et ABA-anlæg. Vores akkreditering sikrer din virksomhed en uvildig inspektion. Den finder typisk sted én gang om året.

Vi udfører desuden førsteinspektioner for anlægsinstallatører, der har behov for at få godkendt nyetablerede anlæg eller udvidelser til eksisterende anlæg.

Inspektionen sker på baggrund af de gældende forskrifter for anlægget, uanset om der er tale om en årlig inspektion eller en førsteinspektion.

ABA-anlæg nedsætter risikoen for person- og bygningsskader

Automatiske brandalarmanlæg forventes at nedsætte risikoen for person- og bygningsskader, skader på udstyr og varer samt afbrydelser i din virksomheds daglige drift.

Myndigheder og forsikringsselskaber kræver, at ABA-anlæggets pålidelighed og funktionsevne verificeres jævnligt. Ved en inspektion kontrolleres funktioner og vedligeholdelse. Det sikres samtidigt, at anlægget ikke forårsager såkaldte blinde alarmer, der er skyld i unødig alarmering af brandvæsnet.

Inspektionen vurderer også, om der er sket ændringer i produktionsmetoder, -forhold, bygningsindretning og -brug. Det kan påvirke de krav, der stilles til det automatiske brandalarmanlæg.

Brandalarmanlæg med integreret tonevarsel (ABA-T)

Automatisk brandalarmanlæg med integreret tonevarsling (ABA-T) benyttes, når der skal inspiceres efter retningslinje 232, 4. udgave, maj 2022.

Download og læs instruktion til færdigmelding for ABA og ABA-T

Inspektionsresultat

Efter inspektionen udarbejder vi en rapport, hvor vi redegør for inspektionsresultatet og de eventuelle påtaler, der kan være forbundet med godkendelsen. Rapporten fungerer ofte som et effektivt hjælpeværktøj i det daglige sikkerhedsarbejde for din virksomheds ledelse og medarbejdere.

Vi gør os umage for at udarbejde rapporten i en form og et sprog, der gør det nemt for alle implicerede parter at overskue rapportens indhold.

Inspektion og godkendelse af et automatisk brandalarmanlæg bliver ofte belønnet med en attraktiv forsikringsrabat.

Bestil inspektion af brandalarmanlæg

Kontakt salgschef Benedikte van Vliet på +45 4090 9188 eller Benedikte.van.Vliet@kiwa.com for at få mere at vide om inspektion og godkendelse af automatiske brandalarmanlæg.

Ring til Benedikte i dag

ring-til-benedikte

Benedikte van Vliet, vores salgschef, sidder klar til at informere om inspektioner.

Kontakt salgschef
Benedikte van Vliet
+45 4090 9188
Benedikte.van.Vliet@kiwa.com

Download færdigmelding

Brug Adobe Acrobat Reader

Åben, udfyld og gem altid din formular med Adobe Acrobat Reader.

Du bør ikke udfylde formularen direkte i din webbrowser, da indtastede data går eller kan gå tabt.

For hjælp – se instruktionen

Akkrediteret inspektion

Vi arbejder efter veldefinerede procedurer og er under løbende kontrol af DANAK. Vores akkreditering er forudsætningen for, at vi må benytte DANAK-logoet med den røde kongekrone.