DANAK akkreditering/Kvalitetskontrol

Automatisk brandalarmanlæg (ABA)

Inspektion af automatiske brandalarmanlæg – ABA

Inspektion og godkendelse af automatiske brandalarmanlæg er sædvanligvis et myndighedskrav.

RMG-Inspektion har den nødvendige DANAK-akkreditering for at kunne inspicere og godkende et ABA-anlæg. Vores akkreditering sikrer jer en uvildig inspektion, der typisk finder sted én gang om året.

Vi udfører desuden førsteinspektioner for anlægsinstallatører, der har behov for at få godkendt nyetablerede anlæg eller udvidelser til eksisterende anlæg.

Uanset om der er tale om en årlig inspektion eller en førsteinspektion, sker inspektionen på baggrund af de for anlægget gældende forskrifter.

ABA-anlæg nedsætter risikoen for person- og bygningsskader

Automatiske brandalarmanlæg forventes at nedsætte risikoen for person- og bygningsskader, skader på udstyr og varer samt afbrydelser i virksomhedernes daglige drift.

For trygt at kunne stole på et ABA-anlæg kræver myndigheder og forsikringsselskaber, at anlæggets pålidelighed og funktionsevne verificeres jævnligt. Ved en inspektion kontrolleres funktioner og vedligehold, ligesom det sikres, at anlægget ikke forårsager såkaldte blinde alarmer, der er skyld i unødig alarmering af brandvæsnet.

I forbindelse med inspektionen vurderes det også, om der er sket ændringer i produktionsmetoder, -forhold, bygningsindretning og -brug, der påvirker de krav, der stilles til det automatiske brandalarmanlæg.

Inspektionsresultat

Efter inspektionen udarbejder vi en rapport, hvori vi redegør for inspektionsresultatet og de eventuelle påtaler, der kan være forbundet med godkendelsen. Rapporterne fungerer ofte som et effektivt hjælpeværktøj i det daglige sikkerhedsarbejde for virksomhedens ledelse og medarbejdere.

Vi gør os stor umage for at udarbejde rapporterne i en form og et sprog, der gør det nemt for alle implicerede parter at overskue rapporternes indhold.

Inspektion og godkendelse af et automatisk brandalarmanlæg belønnes ofte med en attraktiv forsikringsrabat.

Bestil inspektion af brandalarmanlæg

Kontakt os på telefon 7022 4321 eller e-mail info@rmg-inspektion.dk for at få mere at vide om inspektion og godkendelse af automatiske brandalarmanlæg.

Ring til Benedikte i dag

ring-til-benedikte

Benedikte van Vliet, vores salgschef, sidder klar til at informere om inspektioner.

Kontakt salgschef
Benedikte van Vliet
7022 4321

Download færdigmelding

Brug Adobe Acrobat Reader

Åben, udfyld og gem altid din formular med Adobe Acrobat Reader.

Du bør ikke udfylde formularen direkte i din webbrowser, da indtastede data går eller kan gå tabt.

For hjælp – se instruktionen

Akkrediteret inspektion

Vi arbejder efter veldefinerede procedurer og er under løbende kontrol af DANAK. Vores akkreditering er forudsætningen for, at vi må benytte DANAK-logoet med den røde kongekrone.