DANAK akkreditering/Kvalitetskontrol

Brandværnsinspektion (BV)

Akkrediteret brandværnsinspektion – BV

RMG-Inspektion tilbyder akkrediteret brandværnsinspektion (BV) og regelmæssig brandværnsinspektion (RBV).

BV dækker årlige inspektioner og RBV halvårlige.

Læs mere om RBV

BV indebærer en løbende kontrol, vurdering og rådgivning vedrørende din virksomheds almene brandmæssige forhold. Det vil sige, at vi ved hvert inspektionsbesøg vurderer alle brand- og eksplosionsmæssige risici, herunder:

 • Bygnings-, produktions- og lagermæssige forhold
 • Oplag af brand- og miljøfarlige stoffer
 • Alarmering samt flugt- og evakueringsforhold
 • Slukningsudstyr og slukningsberedskab
 • Ordensmæssige forhold

For BV-inspektion gælder

 • Kan gennemføres med de inspektionsintervaller, din virksomhed eller forsikringsselskabet finder hensigtsmæssigt.
 • Kan indeholde en brandteknisk beskrivelse, men det er ikke et ufravigeligt krav.
 • Kan indeholde en brandteknisk tegning.
 • Skal gennemføres som en årlig inspektion.

Inspektionsrapport – et effektivt hjælpeværktøj

Efter hver inspektion udarbejder vi en inspektionsrapport, der i nogle tilfælde indeholder fotodokumentation. Rapporten fungerer ofte som et effektivt hjælpeværktøj i det daglige sikkerhedsarbejde for din virksomheds ledelse og medarbejdere. Den kan også danne grundlag for en forhandling med forsikringsselskaberne.

Forsikringsselskaberne lægger generelt så stor vægt på, at der gennemføres regelmæssige inspektioner, at der kan opnås rabat på din virksomheds forsikringer.

Derfor skal du vælge RMG-Inspektion:

 • Vi har de nødvendige godkendelser
 • Letforståelig rapport
 • Vejledning
 • Konkurrencedygtig pris
 • Ingen forudbetaling
 • Ingen binding
 • Hjælp til opsigelse af nuværende aftaler

Bestil akkrediteret brandværnsinspektion

Kontakt salgschef Benedikte van Vliet på +45 4090 9188 eller Benedikte.van.Vliet@kiwa.com for at få mere at vide om akkrediteret brandværnsinspektion.

Ring til Benedikte i dag

ring-til-benedikte

Benedikte van Vliet, vores salgschef, sidder klar til at informere om inspektioner.

Kontakt salgschef
Benedikte van Vliet
+45 4090 9188
Benedikte.van.Vliet@kiwa.com

Akkrediteret inspektion

Vi arbejder efter veldefinerede procedurer og er under løbende kontrol af DANAK. Vores akkreditering er forudsætningen for, at vi må benytte DANAK-logoet med den røde kongekrone.