DANAK akkreditering/Kvalitetskontrol

INSPEKTIONER
Akkrediterede inspektioner

RMG-Inspektion udfører akkrediterede inspektioner, der sikrer en uvildig vurdering af brandsikkerheden.

Læs mere
Færdigmeldinger
Færdigmeldingsformularer

Færdigmeldingen indgives ved at udfylde et af de dokumenter, der kan hentes i denne sektion.

Læs mere
Kurser
Brugerkurser

RMG-Inspektion afholder jævnligt myndighedskrævede brugerkurser i hele landet for driftsansvarlige personer.

Læs mere
HVORFOR RMG?
Nemt og smidigt

Med os på sidelinjen vil I opleve, at det bliver nemmere at overskue og dermed overholde myndigheds- krav til jeres brandsikringsanlæg.

Læs mere

RMG-Inspektion A/S

RMG-Inspektion er et uvildigt inspektionsselskab, der af DANAK er akkrediteret til inspektion og godkendelse af automatiske brandsikringsanlæg og brandværnsinspektioner.

Vi udfører inspektioner for ejerne af de bygninger, hvori alarmanlæggene er installeret.  Vores inspektioner udføres for alle typer erhvervsvirksomheder, institutioner og lignende. I forbindelse med nyetablerede anlæg og udvidelser af eksisterende anlæg udfører vi også førsteinspektioner for anlægsleverandører/installatører.

I RMG-Inspektion får du kvalitet

Det er vores målsætning at tilbyde konkurrencedygtige kvalitetsinspektioner i overensstemmelse med kundernes, myndighedernes og forsikringsselskabernes krav og forventninger.

RMG-Inspektion A/S er medlem af Foreningen af Rådgivende Ingeniører (FRI).

Systemintegrationstest styrker brandsikkerheden

Få afprøvet jeres brandsikringsanlæg med en systemintegrationstest af et DANAK-akkrediteret inspektionsselskab.

Med en systemintegrationstest dokumenterer I, at der er funktionssammenhæng mellem de forskellige brandsikringsløsninger i jeres komplekse brandsikringsanlæg. Rammes bygningen af en brand, begrænser et velfungerende brandsikringsanlæg skaderne på bygningen og får de ansatte, kunderne og andre personer ud af bygningen og i sikkerhed.

Læs mere om systemintegrationstest

 

ÅBNINGSTIDER

Mandag til torsdag: 8.00 til 16.00
Fredag: 8.00 til 15.00

Tlf.: +45 7022 4321

Kontakt os idag

GODKENDELSE

Vores akkreditering er Deres garanti for, at vores inspektioner overholder de krav og retningslinjer, der til enhver tid er gældende for området.

INGEN BINDING

Vi binder ikke Deres virksomhed til en flerårig kontrakt. Det betyder, at De uden særligt forudgående varsel kan opsige Deres aftale med os.

RAPPORT I KLART SPROG

Den rapport, der bliver udarbejdet til Dem efter inspektionen, er skrevet i et sprog, der betyder, at også personer uden kendskab til faglige udtryk vil kunne forstå indholdet.
Vores rapport er endvidere opbygget med et resume, der kort redegør for inspektionsresultatet.