DANAK akkreditering/Kvalitetskontrol

Automatisk gasalarmanlæg (AGA)

Inspektion af automatiske gasalarmanlæg – AGA

Et automatisk gasalarmanlæg har til formål at nedsætte risikoen for person- og bygningsskader, skader på udstyr og varer samt afbrydelser i din virksomheds daglige drift. 

Da svigt kan have tragiske og alvorlige økonomiske konsekvenser er det i din virksomheds interesse, at et automatisk gasalarmanlæg pålægges en årlig inspektion og godkendelse. Ligesom det er et krav fra myndigheder og forsikringsselskaber.

RMG-Inspektion har den nødvendige DANAK-akkreditering for at kunne inspicere og godkende et  automatisk gasalarmanlæg. Vores akkreditering sikrer din virksomhed en uvildig inspektion, der typisk finder sted én gang om året.

Førsteinspektioner af AGA-anlæg

Vi udfører desuden førsteinspektioner for anlægsinstallatører, der har behov for at få godkendt nyetablerede anlæg eller udvidelser på eksisterende anlæg.

Inspektionen sker på baggrund af de gældende forskrifter for anlægget, uanset om det er en årlig inspektion eller en førsteinspektion.

I forbindelse med inspektionen kontrollerer vi anlæggets funktioner og vedligehold og sikrer desuden, at anlægget ikke giver anledning til blinde alarmer, der forårsager unødig alarmering af brandvæsnet.

Vi registrerer endvidere ændringer i produktionsmetoder, -forhold, bygningsindretning, -brug osv., der giver anledning til ændrede anlægskrav.

Inspektionsresultat – et effektivt hjælpeværktøj

Efter inspektionen udarbejder vi en rapport, hvor vi redegør for inspektionsresultatet og de eventuelle påtaler, der kan være forbundet med godkendelsen. Rapporten fungerer ofte som et effektivt hjælpeværktøj i det daglige sikkerhedsarbejde for din virksomheds ledelse og medarbejdere.

Vi gør os umage for at udarbejde rapporten i en form og et sprog, der gør det nemt for alle implicerede parter at overskue rapportens indhold.

Inspektion og godkendelse af et automatisk gasalarmanlæg bliver ofte belønnet med en attraktiv forsikringsrabat.

Bestil inspektion af gasalarmanlæg

Kontakt salgschef Benedikte van Vliet på +45 4090 9188 eller Benedikte.van.Vliet@kiwa.com for at få mere at vide om inspektion og godkendelse af automatiske gasalarmanlæg.

Ring til Benedikte i dag

ring-til-benedikte

Benedikte van Vliet, vores salgschef, sidder klar til at informere om inspektioner.

Kontakt salgschef
Benedikte van Vliet
+45 4090 9188
Benedikte.van.Vliet@kiwa.com

Download færdigmelding

Brug Adobe Acrobat Reader

Åben, udfyld og gem altid din formular med Adobe Acrobat Reader.

Du bør ikke udfylde formularen direkte i din webbrowser, da indtastede data går eller kan gå tabt.

For hjælp – se instruktionen

Akkrediteret inspektion

Vi arbejder efter veldefinerede procedurer og er under løbende kontrol af DANAK. Vores akkreditering er forudsætningen for, at vi må benytte DANAK-logoet med den røde kongekrone.