DANAK akkreditering/Kvalitetskontrol

Automatisk sprinkleranlæg (AVS)

Inspektion af automatiske sprinkleranlæg – AVS

Automatiske sprinkleranlæg er i lighed med andre brandsikringsanlæg underlagt et myndighedskrav om løbende inspektion og godkendelse.

RMG-Inspektion har den nødvendige DANAK-akkreditering for at kunne inspicere og godkende et automatisk sprinkleranlæg. Vores akkreditering sikrer din virksomhed en uvildig inspektion. Den finder typisk sted én gang om året.

Førsteinspektioner af AVS-anlæg

Vi udfører desuden førsteinspektioner for anlægsinstallatører, der har behov for at få godkendt nyetablerede anlæg eller udvidelser på eksisterende anlæg.

Inspektionen sker på baggrund af de gældende forskrifter for anlægget, uanset om der er tale om en årlig inspektion eller en førsteinspektion.

Et AVS-anlæg har til formål at nedsætte risikoen for person- og bygningsskader, skader på udstyr og varer samt afbrydelser i din virksomheds daglige drift.

Svigt kan have tragiske og alvorlige økonomiske konsekvenser. Udover at være i din virksomheds egen interesse, kræver myndigheder og forsikringsselskaber, at et automatisk sprinkleranlæg pålægges en årlig inspektion og godkendelse.

I forbindelse med inspektionen kontrollerer vi anlæggets funktioner og vedligeholdelse.

Vi registrerer endvidere ændringer i produktionsmetoder, -forhold, bygningsindretning, -brug osv., der giver anledning til ændrede anlægskrav.

Inspektionsresultat i et letforståeligt sprog

Efter inspektionen udarbejder vi en rapport, hvor vi redegør for inspektionsresultatet og de eventuelle påtaler, der kan være forbundet med godkendelsen. Rapporten fungerer ofte som et effektivt hjælpeværktøj i det daglige sikkerhedsarbejde for din virksomheds ledelse og medarbejdere.

Vi gør os umage for at udarbejde rapporten i en form og et sprog, der gør det nemt for alle implicerede parter at overskue rapportens indhold.

Inspektion og godkendelse af et automatisk sprinkleranlæg bliver ofte belønnet med en attraktiv forsikringsrabat.

Bestil inspektion af sprinkleranlæg

Kontakt salgschef Benedikte van Vliet på +45 4090 9188 eller Benedikte.van.Vliet@kiwa.com for at få mere at vide om inspektion og godkendelse af automatiske sprinkleranlæg.

Ring til Benedikte i dag

ring-til-benedikte

Benedikte van Vliet, vores salgschef, sidder klar til at informere om inspektioner.

Kontakt salgschef
Benedikte van Vliet
+45 4090 9188
Benedikte.van.Vliet@kiwa.com

Download færdigmelding

Brug Adobe Acrobat Reader

Åben, udfyld og gem altid din formular med Adobe Acrobat Reader.

Du bør ikke udfylde formularen direkte i din webbrowser, da indtastede data går eller kan gå tabt.

For hjælp – se instruktionen

Akkrediteret inspektion

Vi arbejder efter veldefinerede procedurer og er under løbende kontrol af DANAK. Vores akkreditering er forudsætningen for, at vi må benytte DANAK-logoet med den røde kongekrone.