DANAK akkreditering/Kvalitetskontrol

Teknisk chef til lederstilling indenfor brandsikringsanlæg

Har du styr på brandsikring og tekniske reglementer, og kunne du tænke dig en spændende lederstilling, hvor du i høj grad udfordres som specialisten?

Du er vant til at arbejde med inspektioner og rådgivning, hvor kunder og myndigheder dagligt har brug for tekniske afklaringer.

Som teknisk chef, er du virksomhedens faglige specialist, og vil over tid få det faglige ansvar for 12-17 inspektører, som dækker inspektioner i hele landet.

Om virksomheden

RMG-Inspektion er en del af KIWA Group, men fungere som selvstændig enhed, og er af DANAK akkrediteret som uvildigt, tredjeparts inspektionsselskab. Det betyder, at RMG-Inspektion er godkendt til at udføre de af myndighederne og forsikringsselskaberne krævede inspektioner og godkendelser af automatiske brandsikringsanlæg.

RMG-Inspektion er i øvrigt kendetegnet ved en stor professionalisme og ordentlighed i deres arbejde. Og virksomheden har et sundt og godt arbejdsmiljø, hvor alle hjælper hinanden og kender styrken i samarbejde og fællesskab.

RMG-Inspektions kunder består primært af erhvervsvirksomheder, institutioner, rådgivere og myndigheder. Opgaverne varierer i typen af inspektioner og typen af faglig rådgivning, og opgaverne kan være af vidt forskellig størrelse og omfang fra sag til sag.

Om Jobbet

Du deltager i gennemgangen af opgaver, når der er nye anlæg, og fungerer som sparringspartner og teknisk støtte til RMG-Inspektions inspektører. Du deltager i kundebesøg og opgaver, hvorfor en vis rejseaktivitet skal forventes. Du sikrer en høj standard på opgavedokumentation, og samtidig står du for udarbejdelse, vedligeholdelse og udvikling af virksomhedens interne kvalitetssystemer, d.v.s. at du er ansvarlig for virksomhedens interne audits og du deltager selvfølgelig i de årlige DANAK-akkrediteringer.

Du arbejder i det daglige ud fra RMG-Inspektions kontor i Fredericia, og referere til virksomhedens administrerende direktør. Du vil sammen med den administrerende direktør, den forretningsansvarlige og salgschefen i høj grad være med til at tegne virksomheden fremadrettet.

Yderligere om jobbet:

  • Faglig ansvarlig for alle inspektionsområder, samt deltagelse i interne og eksterne ERFA-møder
  • Skriftlige redegørelse og fortolkning af regler og lovgivning indenfor RMG-Inspektions fagområder
  • Sikre efteruddannelse og opgradering af inspektørers faglige niveauer
  • Forestå faglig sparring og afklaring med kunder, myndigheder og rådgivere i forbindelse med inspektionsopgaver
  • Sikre gode relationer og godt samarbejde internt, men også i forholdet til RMG-Inspektions kunder og samarbejdspartnere

Kvalifikationer

Du har en bred og stærk teknisk viden, og du motiveres af arbejdet med byggetekniske regler og retningslinjer. Du forstår sammenspillet mellem de forskellige interessenter i byggesektoren, lige fra bygherrer til myndigheder, rådgivere og entreprenører.

Udover kendskab til brandsikringsanlæg har du kendskab til brandtekniske dokumentationer, som f.eks. brandstrategirapporterer. Du har politisk tæft samt gode kommunikative egenskaber, og du er vant til daglig dialog med rådgivere, myndigheder, entreprenører og kunder.

Som person

Er du omgængelig og nysgerrig, og du motiveres af arbejdet med lovgivning og reglementer, såvel danske som udenlandske.  Desuden er du struktureret i dit arbejde, og du stiler altid efter at levere et gennemarbejdet produkt. Du er selvmotiverende og kan lide at være i gang, og forstår vigtigheden i deadlines og god planlægning.

Vi forestiller os, at du er uddannet el-, bygnings-, maskiningeniør eller lignende. Det er en fordel med erfaring indenfor automatiske brandsikringsanlæg og branchens retningslinjer, og gerne med et generelt kendskab til BR2018 med tilhørende vejledning etc. Vigtigst af alt er, at du selvstændigt er i stand til at tilegne dig ”tung” teknisk viden og omsætte den i dagligdagen.

RMG Inspektion tilbyder

Et spændende og udfordrende job i en god og udviklende virksomhed, samt et fleksibelt og uformelt samarbejdsmiljø og gode personalemæssige forhold. 

Yderligere tilbydes du:

  • Grundig introduktion til jobbet og til de forestående opgaver
  • Et job med store muligheder for udvikling og nye udfordring
  • Et samarbejde med kolleger, hvor alle bidrager til at nå de fælles mål
  • Et job med engagerede kolleger i et sundt, positivt og ”familiært” samarbejdsklima
  • Løn forhandles personligt efter kvalifikationer og erfaring

Tiltrædelse

Snarest muligt – dog senest pr. 1. april 2020.

Søg jobbet

Søg jobbet ved at sende cv, ansøgning og andre relevante papirer på e-mail til: hher@rmg-inspektion.dk.

Hvis du ønsker yderligere informationer vedr. jobbet som teknisk chef, er du velkommen til at kontakte adm. direktør Anita Jochumsen ved RMG-Inspektion A/S på tlf. 4040 2299 eller via mail på aj@rmg-inspektion.dk.

Vi forbeholder os retten til løbende at indkalde kandidater til samtaler.

RMG-Inspektion A/S

RMG-Inspektion er et uvildigt inspektionsselskab, der af DANAK er akkrediteret til inspektion og godkendelse af automatiske brandsikringsanlæg. Akkrediteringen dækker også de mere generelle brandværnsinspektioner.

Vi udfører inspektioner for ejerne eller brugerne af bygninger, hvori der er installeret brandsikringsanlæg, eller hvor der er aftale om brandværnsinspektion. I forbindelse med nyetablerede anlæg og udvidelser af eksisterende anlæg udfører vi også førsteinspektioner for anlægsleverandører/installatører.

Det er vores målsætning at tilbyde konkurrencedygtige kvalitetsinspektioner i overensstemmelse med kundernes, myndighedernes, rådgivernes og leverandørernes samt forsikringsselskabernes krav og forventninger.

RMG-Inspektion A/S er medlem af Foreningen af Rådgivende Ingeniører (FRI).

Søg jobbet

Søg jobbet ved at sende cv, ansøgning og andre relevante papirer på e-mail til:

hher@rmg-inspektion.dk