DANAK akkreditering/Kvalitetskontrol

Førstehjælp virksomheder

Førstehjælp - Førstehjælpskursus for virksomheder

Førstehjælp til virksomheder

Med et kursus i førstehjælp lærer medarbejderne i din virksomhed, hvad de skal gøre, hvis der sker en ulykke på arbejdspladsen, uanset om der er tale om småskader eller livstruende situationer.

På førstehjælpskurset lærer medarbejderne gennem teori og øvelser om førstehjælpens vigtigste hovedpunkter. Vi arbejder for eksempel med de basale genoplivningsteknikker, overlevelseskæden, bevidsthedstilstand, ABC-metoden og stabilt og aflåst sideleje. På kurset lærer medarbejderne at bruge en hjertestarter til genoplivning.

Kursusindhold

Førstehjælpens 4 hovedpunkter

 • Brug af hjertestarter
 • Basal genoplivning og overlevelseskæden
 • Bevidsthedstilstand
 • ABC-metoden og stabilt og aflåst sideleje

Hvem henvender et førstehjælpskursus sig til?

Kurset henvender sig til alle virksomheder i Danmark, der vil skabe et ekstra trygt arbejdsmiljø for deres ansatte.

Ved at holde et førstehjælpskursus sender I samtidigt et vigtigt signal til omverdenen om, at I tager ansvar – ikke blot for jeres medarbejdere – men også for samfundet i et bredere perspektiv.

For med et kursus i førstehjælp lærer medarbejdere at handle hurtigt, hvis en kollega, ven eller medborger falder om med hjertestop og skal genoplives.

Det kræver ingen særlige forudsætninger at deltage i et kursus i førstehjælp for virksomheder. Det er for alle i virksomheden, der ønsker at kunne gøre en forskel, når uheldet er ude.

Hvad lærer du på kurset?

Du lærer:

 • at redde liv
 • at lægge forbindinger
 • at bruge en hjertestarter
 • om hjertemassage
 • om genoplivning
 • at lægge en kollega i aflåst sideleje
 • om psykisk førstehjælp
 • om ABC-metoden
 • at håndtere kritiske situationer sikkert og hurtigt hvis en kollega er ude for en ulykke

Gå ikke glip af et godt tilbud på et kursus i førstehjælp

Få flere informationer og book et kursus allerede i dag.

Kontakt kursusansvarlig
Lone Nielsen
7022 4321
kursus@rmg-inspektion.dk

Book kursus

Gå ikke glip af et godt tilbud på et kursus i førstehjælp. Få flere informationer og book et kursus allerede i dag.

Kontakt kursusansvarlig
Lone Nielsen
7022 4321
kursus@rmg-inspektion.dk

Download kursusflyer

Praktisk info om førstehjælpskursus

Underviser på kurset

Vores undervisere har mange års erfaring som instruktør inden for førstehjælp, brandbekæmpelse, sikkerhed og forebyggelse af brand.

Varighed

Et førstehjælpskursus varer 3 timer. Det tilrettelægges, så det passer til jeres behov.

Kursussted

RMG-Inspektion holder gerne kurset i jeres virksomhed, dermed sparer I køretid og omkostninger. Alternativt kan I vælge at holde kurset i vores lokaler i Videnparken i Fredericia.

Forudsætninger

Det kræver ingen forudsætninger at deltage i kurset.

Kursusbevis

Efter endt kursus med tilfredsstillende indsats udstedes et kursusbevis.

Firmakursus

Er I flere, der skal på kursus, kan I holde et firmakursus i Førstehjælp.

Læs mere om firmakurser