DANAK akkreditering/Kvalitetskontrol

Overtryksventilationsanlæg (OTV)

Inspektion af automatiske overtryksventilationsanlæg – OTV

For anlægsejere gennemfører vi den af myndighederne krævede årlige inspektion og godkendelse af overtryksventilationsanlæg.

For anlægsinstallatører udfører vi desuden førsteinspektioner af nyetablerede OTV-anlæg.

RMG-Inspektion har den nødvendige DANAK-akkreditering for at kunne inspicere og godkende et overtryksventilationsanlæg. Vores akkreditering sikrer Dem en uvildig inspektion i overensstemmelse med gældende retningslinjer.

Et OTV-anlæg ser man installeret de steder, hvor bygningen er højere end 22 meter over terræn eller på steder, hvor redningsberedskabets stiger ikke kan nå redningsåbningerne.

OTV-anlæg sikrer røgfrie flugtveje

Overtryksventilationsanlægget har til formål, at sikre røgfrie flugtveje.

I forbindelse med inspektionen kontrollerer vi, at overtryksventilationsanlægget er funktionsdygtigt og at anlægget serviceres og vedligeholdes som beskrevet i standarden. Vi registrerer endvidere ændringer i bygningsindretning, -brug osv., der giver anledning til ændrede anlægskrav.

Få et hjælpeværktøj til sikkerhedsarbejdet

Efter inspektionen udarbejder vi en rapport, hvori vi redegør for inspektionsresultatet og de eventuelle påtaler, der kan være forbundet med godkendelsen.

Rapporterne fungerer ofte som et effektivt hjælpeværktøj i det daglige sikkerhedsarbejde for virksomhedens ledelse og medarbejdere.

Vi gør os stor umage for at udarbejde rapporterne i en form og et sprog, der gør det nemt for alle implicerede parter, at overskue rapportens eventuelle påtaler.

Bestil inspektion af overtryksventilationsanlæg

Kontakt os på telefon 7022 4321 eller e-mail info@rmg-inspektion.dk for at få mere at vide om inspektion og godkendelse af automatiske overtryksventilationsanlæg.

Ring til Benedikte i dag

ring-til-benedikte

Benedikte van Vliet, vores salgschef, sidder klar til at informere om inspektioner.

Kontakt salgschef
Benedikte van Vliet
7022 4321

Download færdigmelding

Brug Adobe Acrobat Reader

Åben, udfyld og gem altid din formular med Adobe Acrobat Reader.

Du bør ikke udfylde formularen direkte i din webbrowser, da indtastede data går eller kan gå tabt.

For hjælp – se instruktionen

Akkrediteret inspektion

Vi arbejder efter veldefinerede procedurer og er under løbende kontrol af DANAK. Vores akkreditering er forudsætningen for, at vi må benytte DANAK-logoet med den røde kongekrone.