DANAK akkreditering/Kvalitetskontrol

Automatisk branddørslukning (ABDL)

Inspektion af automatisk branddørslukning – ABDL

For anlægsejere tilbyder vi årlig inspektion af branddøre med automatisk branddørslukning.

RMG-Inspektion har den nødvendige DANAK-akkreditering for at kunne inspicere og godkende automatisk branddørslukning. Vores akkreditering sikrer din virksomhed en uvildig inspektion i overensstemmelse med gældende retningslinjer.

Automatisk branddørslukning ser du på klassificerede branddøre/-porte, som enten er krævet jævnfør bygningsreglementet eller på branddøre/-porte, som normalt vil skulle stå åbne af brugerhensyn.

ABDL-anlæg øger sikkerheden

Et automatisk branddørslukningsanlæg fastholder branddøren/-porten i åben tilstand, og i tilfælde af røgudvikling omkring døren detekteres røgen af en røgdetektor, som er placeret på hver side af døren. Ved detektering af røg lukkes branddøren/-porten. Automatisk branddørslukning kan du også se på vinduer og lemme.

I forbindelse med inspektionen kontrollerer vi, at døre/porte med automatisk branddørslukning er funktionsdygtige, og at disse døre/porte serviceres og vedligeholdes som beskrevet i retningslinjerne.

Vi registrerer endvidere ændringer i produktionsmetoder, -forhold, bygningsindretning, -brug osv., som kan give anledning til, at dørene med automatisk branddørslukning skal tilpasses nye forhold.

Et effektivt hjælpeværktøj

Efter inspektionen udarbejder vi en rapport, hvor vi redegør for inspektionsresultatet. Rapporten fungerer ofte som et effektivt hjælpeværktøj i det daglige sikkerhedsarbejde for din virksomheds ledelse og medarbejdere.

Vi gør os umage for at udarbejde rapporten i en form og et sprog, der gør det nemt for alle implicerede parter at overskue rapportens indhold.

Bestil inspektion af branddørslukning

Kontakt salgschef Benedikte van Vliet på +45 6010 8555 eller bmv@rmg-inspektion.dk for at få mere at vide om inspektion af automatisk branddørslukning.

Ring til Benedikte i dag

ring-til-benedikte

Benedikte van Vliet, vores salgschef, sidder klar til at informere om inspektioner.

Kontakt salgschef
Benedikte van Vliet
+45 6010 8555
bmv@rmg-inspektion.dk

Akkrediteret inspektion

Vi arbejder efter veldefinerede procedurer og er under løbende kontrol af DANAK. Vores akkreditering er forudsætningen for, at vi må benytte DANAK-logoet med den røde kongekrone.