DANAK akkreditering/Kvalitetskontrol

INSPEKTIONER
Akkrediterede inspektioner

RMG-Inspektion udfører akkrediterede inspektioner, der sikrer en uvildig vurdering af brandsikkerheden.

Læs mere
Færdigmeldinger
Færdigmeldingsformularer

Færdigmeldingen indgives ved at udfylde et af de dokumenter, der kan hentes i denne sektion.

Læs mere
Kurser
Brugerkurser

RMG-Inspektion afholder jævnligt myndighedskrævede brugerkurser i hele landet for driftsansvarlige personer.

Læs mere
HVORFOR RMG?
Nemt og smidigt

Med os på sidelinjen vil I opleve, at det bliver nemmere at overskue og dermed overholde myndigheds- krav til jeres brandsikringsanlæg.

Læs mere

RMG-Inspektion A/S

RMG-Inspektion er et uvildigt inspektionsselskab, der af DANAK er akkrediteret til inspektion og godkendelse af automatiske brandsikringsanlæg.

Akkrediteringen dækker også generelle brandværnsinspektioner.

Vi udfører inspektioner for ejerne af de bygninger, hvori alarmanlæggene er installeret.  Vores inspektioner udføres for alle typer erhvervsvirksomheder, institutioner og lignende. I forbindelse med nyetablerede anlæg og udvidelser af eksisterende anlæg udfører vi også førsteinspektioner for anlægsleverandører/installatører.

Det er vores målsætning at tilbyde konkurrencedygtige kvalitetsinspektioner i overensstemmelse med kundernes, myndighedernes og forsikringsselskabernes krav og forventninger.

RMG-Inspektion A/S er medlem af Foreningen af Rådgivende Ingeniører (FRI).

 

Så er det muligt at få gennemført en akkrediteret systemintegrationstest

Som mange vil vide, har Bygningsreglementet i en del år givet mulighed for, at der stilles krav om, at der inden en bebyggelse tages i brug, gennemføres en systemintegrationstest for de brandtekniske anlæg (BR 1.4, stk. 2, nr. 7).

Og vejledningsteksten til Bygningsreglementets pkt. 1.4, stk. 2, nr. 7 uddyber, at en systemintegrationstest er: ”En test der sikrer, at de brandtekniske installationer har den funktionssammenhæng, der er forudsat i brandstrategien.”

Men uanset ovenstående hjemmel og beskrivelse har systemintegrationstesten tilsyneladende ikke vundet et stort fodfæste hidtil.

Læs mere…

 

Jobs

Er du vores nye inspektør til brandalarmanlæg?

Jobprofil for inspektør til automatiske brandalarmanlæg:
Jobbet som inspektør medfører, at du får tildelt en portefølje af brandalarminspektioner i Storkøbenhavn, det vil derfor være et krav, at du er bosiddende i Storkøbenhavn.

Ansvarsområder:
Porteføljeafvikling i eget geografisk område af brandalarminspektioner, inspektion af rumslukningsanlæg, gasalarmanlæg, varslingsanlæg etc. herunder rapportering og sagsadministration samt deltagelse i eksterne og interne erfagrupper.

Faglige kvalifikationer:
Du skal have erfaring med retningslinje 232, indgående kendskab til projektering og installation/servicering af brandalarmanlæg, samt gerne rumslukningsanlæg, gasalarmanlæg og varslingsanlæg.
Kendskab til funktionsbaserede brandkrav, gode kommunikationsevner – skriftligt som mundtligt samt Office
pakken på bruger niveau – primært Outlook og Word.

Personlige kvalifikationer:
Som person er du serviceminded overfor kunder, myndigheder og kolleger. Du er fleksibel og har flair for
selvstændig at organisere eget arbejde gennem personlig planlægning. Du holder af at samarbejde med
kompetente og humoristiske mennesker i en virksomhed med en positiv udvikling.
Vi vil gerne være med til at udvikle vores medarbejdere, og derfor forestiller vi os, at du er interesseret i at
udvikle dine faglige – og menneskelige kompetencer.

Virksomheden tilbyder dig:
Gode ansættelsesvilkår med blandt andet pensionsordning og sundhedsforsikring. Fleksible arbejdstider kombineret med etablering af en hjemmearbejdsplads. Virksomheden er dynamisk og fremstår som en uformel organisation, hvor der er godt humør og et stort engagement.

Finder du ovenstående interessant, og kan du se dig selv i jobbet som inspektør, ser vi frem til at modtage din ansøgning mærket ”ABA-inspektør” senest den 10. januar 2017 på e-mail: info@rmg-inspektion.dk

Samtaler vil finde sted den 16. januar 2017 i Korsør og ansættelsestidspunkt for stillingen er den 1. marts 2017.

Har du spørgsmål er du velkommen til at kontakte Anita Jochumsen på tlf. 4040 2299.

ÅBNINGSTIDER

Mandag til torsdag: 8.00 til 16.00
Fredag: 8.00 til 15.00

Tlf.: +45 7022 4321

Kontakt os idag

GODKENDELSE

Vores akkreditering er Deres garanti for, at vores inspektioner overholder de krav og retningslinjer, der til enhver tid er gældende for området.

INGEN BINDING

Vi binder ikke Deres virksomhed til en flerårig kontrakt. Det betyder, at De uden særligt forudgående varsel kan opsige Deres aftale med os.

RAPPORT I KLART SPROG

Den rapport, der bliver udarbejdet til Dem efter inspektionen, er skrevet i et sprog, der betyder, at også personer uden kendskab til faglige udtryk vil kunne forstå indholdet.
Vores rapport er endvidere opbygget med et resume, der kort redegør for inspektionsresultatet.